Ang mga nakuhang muli mula sa nobelang coronavirus COVID-19 ngayon ay immune sa karagdagang mga impeksyon? At nananatili ba ang virus sa kanilang katawan nang hindi gumagalaw na form upang muli lumitaw - sa paraan na ang bulutong ay maaaring humantong sa shingles?


sagot 1:

Nagdududa ako kung may sapat na karanasan sa virus na ito upang malaman ang mga bagay na ito. Hindi agad napansin na ang virus na "shingles" ay maaaring tumira nang tahimik sa mga katawan ng nerbiyos at muling lumitaw sa ibang pagkakataon. Tulad ng proteksyon sa muling pagsasama, malamang na. Mahigpit na isinasaalang-alang na ang henerasyon na nakaligtas sa 1918 Espesyal na Flu ay nagpapanatili ng labis na proteksyon mula sa mga pag-iwas sa trangkaso sa kalaunan at ang proteksyon na pinataas o pinabagal ang mga kasunod na paglaganap ng malapit na kaugnay na trangkaso.