Ang opisyal na pagtatalaga para sa coronavirus na kasalukuyang nagdudulot ng isang pandemya ay SARS-CoV-2. Bakit hindi mas maraming tao ang tumatawag lamang sa SARS 2?


sagot 1:

Dahil ang pindutin ay hindi? Dahil ito ay mas maraming hindi sinasadyang alpabeto-sopas bilang nCoV-2019? Maraming tao ang nagsasalita pa rin tungkol sa Corona virus.

Ang sitwasyong walang saysay ay inilarawan dito:

Pagtatasa sa peligro: Ang pagsiklab ng matinding talamak na respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): nadagdagan ang paghahatid ng lampas sa Tsina - ika-apat na pag-update

"Ang nobelang coronavirus ay tinawag na 'malubhang talamak na respiratory syndrome coronavirus 2' (SARS-CoV-2), habang ang sakit na coronavirus na nauugnay dito ay tinukoy ngayon bilang COVID-19"

Hindi malinaw sa akin kung bakit ang isang virus ay may isang pangalan at ang sakit na sanhi nito ay may kakaiba. (Maaari bang ipaliwanag ang sinuman?) Pa rin, ito ang sakit na Covid-19 na may kinalaman sa atin.