Ano ang iyong aktwal na mga posibilidad na mamatay mula sa coronavirus sa Estados Unidos kumpara sa pneumonia?


sagot 1:

Ang mga istatistika hanggang ngayon ay .04 sa 100 para sa trangkaso tulad ng H1N1 at 1. hanggang 2. hanggang sa 100 para sa Corona Virus. Ngayon na ang average. Para sa mga matatandang lalo na sa mga problema sa puso o paghinga ay mas malaki ang bilang at mas maliit para sa mga mas bata sa mabuting kalusugan.

Ang mga numero para sa corona virus ay maaaring bumaba depende sa nakikita natin na nangyari dito at sa mga lugar tulad ng Italya ay mapagkakatiwalaan namin ang mga numero.

Huwag mag-abala sa pagsusulat hindi namin mapagkakatiwalaan ang mga numero. Ito ay isang kasinungalingan, walang paraan si Nancy o Chuck o ang mga mamamahayag ay magpapahintulot sa gobyerno na maglagay ng mga maling numero. Ang mga ospital ay dapat magbigay ng aktwal na mga numero sa CDC at sila naman ay nai-post ang mga ito sa kanilang web site.