Bakit natatakot ang mga tao sa Wuhan coronavirus (2019-nCoV) sa Syria? Paano nito masisira ang ekonomiya ng bansang iyon?


sagot 1:

Hindi ito ang ekonomiya na ang abala. May kakulangan ng mga medikal na pasilidad na may maraming labanan na nangyayari sa bansang iyon, na ang isang karagdagang sakuna ay ang huling inaasahan na sakuna na nangyayari sa syria. Sino ang nakakaalam kung gaano pa sila kailangang magdusa at magdala. Hindi ba lahat ng ating mga puso ay nais na makasama sa mga taong iyon. Dinala nila ito sa kanilang sarili at ang katotohanan ay hindi pa rin nasasalamin sa kanila. ipinapasa nila ito bilang pagpapala o sumpa ni Allah at isinasaalang-alang ang kanilang kapalaran. Samakatuwid bakit hindi sila matatakot sa isang masamang sakuna na naghihintay na mangyari.